hướng dẫn tự tạo trang web

Xin chào  bạn đến với tôi là nông dân chấm com. Chắc hẳn bạn đã từng có ý tưởng, tự  tạo cho mình một trang web để bán hàng, giới thiệu sản phẩm hay đơn giản làm vì đam mê. Mình sẽ hướng dẫn cho bạn để có thể tự …

ưertyyulutr

<iframe src=”https://vn.investingwidgets.com/live-commodities?theme=darkTheme&pairs=8830,8911″ width=”100%” height=”100%” frameborder=”0″ allowtransparency=”true” marginwidth=”0″ marginheight=”0″></iframe><div class=”poweredBy” style=”font-family: utm_source=WMT&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=LIVE_COMMODITIES&amp;utm_content=Footer%20Link” target=”_blank” rel=”nofollow”>Investing.com</a></div> <iframe src=”https://vn.investingwidgets.com/live-commodities?theme=darkTheme&pairs=8830,8911″ width=”100%” height=”600″ frameborder=”0″ allowtransparency=”true” marginwidth=”0″ marginheight=”0″></iframe><div class=”poweredBy” style=”font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;”>Được Cung Cấp Bởi <a href=”https://vn.investing.com?utm_source=WMT&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=LIVE_COMMODITIES&amp;utm_content=Footer%20Link” target=”_blank” rel=”nofollow”>Investing.com</a></div> <div class="fb-comments" data-href="https://developers.facebook.com/docs/plugins/comments#configurator" data-numposts="10"></div>
bạn có muốn tự tạo cho mình một trang webnhấn vào đây